top of page
0XT31842.jpg

Commissies

Wij kunnen je hulp erg goed gebruiken! Wil je samen met mede-studenten een steentje bijdragen aan een nog leukere en betere vereniging? Stuur dan een mailtje naar secretarissus@umcutrecht.nl
 

Kascommissie

Als lid van de kascommissie ondersteun je de penningmeester. 

Aan het eind van elk bestuursjaar controleer je alle uitgaven die gedaan zijn, de bonnenboek en of de eindbalans in de jaarrekening klopt. 

Activiteiten
commissie

Als lid van de activiteitencommissie ondersteun je onze activiteitencommissaris bij het organiseren van activiteiten. Elke maand overleg je met elkaar welke acitiviteiten georganiseerd moeten worden en wat de status is. Je hebt hierbij veel eigen inbreng en ruimte voor jouw creativiteit!

Faculteits-
commissie

Als lid van de faculteitscommissie vergroot je de betrokkenheid van KGW binnen de faculteit.

Je neemt deel aan de faculteitoverleggen en bent hierbij de stem voor de studenten en de studievereniging. 

Jaarvertegen-woordigers

Elk jaar wordt in elke werkgroep een student gekozen (of meldt een student zich aan) om jaarvertegenwoordiger te zijn. Jij verzameld feedback punten van jouw medestudenten en geeft deze door aan de programmacoordinatoren in de JVT-overleggen. Deze worden eens per kwartaal gehouden. 

bottom of page